banner web

Dobrodošli na Dan profesionalne orijentacije!

naslovna lat
naslovna cir
naslovna eng

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je Odlukom Vlade NRBiH od 14. februara 1950. i najstarija je visokoškolska institucija za humanističke i društvene znanosti u Bosni i Hercegovini. U početku je Filozofski fakultet djelovao kao jedinstvena nastavno-znanstvena cjelina s Prirodno-matematičkim fakultetom, s osam studijskih grupa: Opšta i narodna istorija, Srpskohrvatski jezik i jugoslovenska književnost, Njemački jezik i književnost, Francuski jezik i književnost, Orijentalna filologija, Matematika, Hemija i Geografija.

Početak nastavnog procesa obilježilo je predavanje prof. dr. Aleksandra Belića, predsjednika SANU, koje je održano početkom novembra 1950. godine. Nastava se prvobitno odvijala u prostorijama Gazi Husrev-begove medrese, budući da nije bilo riješeno pitanje smještaja Fakulteta. Zgrada Filozofskog fakulteta izgrađena je prema idejnom projektu Juraja Neidhardta u periodu između 1955. i 1959. godine.

U to vrijeme došlo je do izdvajanja prirodno-matematičke grupe predmeta. Istovremeno, počeo je rasti broj odsjeka humanističkog i društvenog usmjerenja, tako da ih je do 1980. bilo jedanaest, dok danas budući studenti Filozofskog fakulteta mogu birati između trinaest odsjeka i dvije katedre, u okviru kojih se razvijaju osnovne i kombinirane studijske grupe.

Na Fakultetu se, pored organiziranja nastave, dosta pažnje posvećuje i organiziranju znanstveno-istraživačkog rada. Prva doktorska disertacija odbranjena je 1961. godine.

Filozofski fakultet je u periodu od 1992. do 1995. godine prošao kroz izuzetno teško razdoblje. Odljev kadra, materijalni gubici i oštećenja zgrade predstavljali su izazov koji je premošten bez prekida odvijanja nastavnog procesa.

Nakon završetka rata, Filozofski fakultet se konsolidirao te se, zajedno s ostalim članicama Univerziteta u Sarajevu, 2005. godine priključio evropskom prostoru visokog obrazovanja počevši provoditi principe Bolonjskog procesa. Danas se nastava odvija unutar tri ciklusa studija: I – dodiplomski, II – diplomski i III – doktorski studij.

Filozofski fakultet, kao visokoškolska institucija na kojoj se odvija nastavni i znanstvenoistraživački rad, predstavlja respektabilnu ustanovu koja ima snažan utjecaj na bosanskohercegovačko društvo.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s Britanskim savjetom, počinje program certificiranog testiranja znanja engleskog jezika. Testiranje se vrši kroz program Aptis, koji je priznat u Evropi i šire, te se koristi kao valjana potvrda znanja engleskog jezika za međunarodne programe razmjene  (Erasmus+ itd.). Prije prijave, sve detalje o potrebnom nivou znanja engleskog jezika ali i vrsti testa je potrebno provjeriti sa  fakultetom  na koji se planirate prijaviti. Ovaj certifikat se može koristiti i kao potvrda o generalnom poznavanju engleskog jezika, a rezultati testa se iskazuju kroz Zajednički evropski referentni okvir za jezike (CEFR).

Testiranje se obavlja u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1. Testiranje zajednički vode Filozofski fakultet i Britanski savjet, te zajednički izdaju certifikate. Cijena testa/certifikata je 150 KM za građanstvo, dok studenti UNSA mogu ostvariti popust na navedenu cijenu uz predočenje indeksa.

Ispiti će se održati 21. 4. 2018. u 14:00 sati, Filozofski fakultet, sobe 228 i 229.

Prijave se primaju do 14. 4. 2018.

Opširnije... Program certificiranog testiranja...

Nesmiljeno se nastavlja osipanje i rastakanje stvarnosti uz dalje razaranje svih temeljnih humanističkih vrijednosti koje se predstavljaju kao puki teret ili nepoželjan prtljag. Pluralizam izveden na monističkim tipovima partikularizma, homogenizacija partikularnog sve do homogenizacije i abdikacije samog mišljenja, izoštrava osjećaj da stvarnost ostaje bez bilo kakvog smjera/smisla. Svijet kojem smo potrebni još samo kao funkcije svedene na nivo resursa i bačeni na planetarnu pijacu tržišta rada ima svoje praktične menadžere koji bi da temeljne principe ljudskosti najradije istisnu  sa povijesnog horizonta; no upravo takvi ne vide da će nas već sutra iznova zaskočiti stara pitanja šta ćemo s čovjekom? i kako misaono obuhvatiti ovako rasutu stvarnost? A jasno je da odgovori na njih mogu doći samo iz zone humanističkih i društvenih disciplina te umjetnosti...

prof. dr. Muhamed Dželilović

dekan Fakulteta

Fakultet wired

Povodom Nacionalnog praznika Republike Austrije 26. 10. 2017. godine dr. Vahidinu Preljeviću, vanrednom profesoru za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uručen je orden „Austrijski počasni križ za nauku i umjetnost Predsjednika Republike Austrije“, jedno od najviših priznanja koje ta zemlja dodjeljuje. Ovim odlikovanjem se Austrijancima i državljanima drugih zemalja odaje počast za „vrhunska dostignuća u nauci i umjetnosti“. U obrazloženju se navodi da prof. Preljević već dugi niz godina svojim naučnim projektima i publikacijama radi na povezivanju kultura Austrije i Bosne i Hercegovine, zalažući se za, između ostalog, posredovanje austrijske književnosti u bosanskohercegovačkom kulturnom prostoru.

Opširnije... „Počasni križ za nauku i umjetnost...

Obavještenje o svečanom prijemu studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i raspored sala za prijem studenata prve godine u studijskoj 2016/2017. godini možete preuzeti sa linkova ispod.

Obavještenje - svečani prijem studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

Raspored sala za prijem studenata prve godine

Svečani prijem studenata koji su upisali I godinu prvog ciklusa studija obavit će se u ponedjeljak, 3.10.2016. godine sa početkom u 10:00 sati.

Nastavnonaučni proces u studijskoj 2016/2017. godini za II i III godinu prvog ciklusa studija i II godinu drugog ciklusa studija počinje u utorak, 4.10.2016. godine prema rasporedu nastave.

Prijem studenata u I godinu drugog ciklusa studija izvršit će se nakon završetka konkursne procedure.

Iz Dekanata

KURS JAPANSKOG JEZIKA

AkademskiKalendar 2017 2018

Akademski kalendar za

2017/2018. godinu

Mogućnost finansiranja dodiplomskog     (I ciklus), master (II ciklus), te doktorskog (III ciklus) studija putem kreditiranja kod Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina.

Više informacija dostupno je putem telefona: 033 287 674 i 033 287 442.

eLADE Centro Acreditado