Preliminarne rang-liste za prijem studenata u I godinu I ciklusa studija u studijskoj 2016/2017. godini: