Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Uredbom Vlade NR BIH osnovan je Filozofski fakultet u Sarajevu /Uredba broj 120 od 14. februara 1950. godine/.

 • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu - 2

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Nastavno-naučni proces odvijao se u početku na šest Nastavno-naučnih odsjeka, a danas se nastavno-naučni proces odvija na trinaest nastavno-naučnih odsjeka i dvije katedre. Nastavno–naučni proces se odvija na osnovnim i kombinovanim studijskim grupama koje mogu biti jednopredmetne i dvopredmetne.

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu po kvalitetu je rangirana u sam vrh biblioteka bosanskohercegovačkih fakulteta, što potvrđuje i ugled koji ima među bibliotekama i bibliotekarima Univerziteta u Sarajevu.

 • Biblioteka - 2

  Biblioteka

  Biblioteka pohranjuje oko 250.000 svezaka monografskih i serijskih publikacija, između ostalog i Zbirku doktorskih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Zbirku magistarskih i specijalističkih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Audio-vizuelnu zbirku.

 • Centar NIRSA

  Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti - Centar NIRSA

  Formiranjem Centra NIRSA na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu formira se jedinstven prostor za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti uposlenika i jača osnova za uspostavljanje liderstva (akademske odličnosti) u akademskom prostoru BiH, čime Fakultet dobija otvorenu platformu za institucionalno, interdisiplinarno i multidisciplinarno bavljenje naučnim, istraživačkim i stručnim radom, te aktivira mogućnost dizajniranja integriranih projekata i mreža odličnosti.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu | Posljednje novosti

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
Rezultati ispita iz predmeta Društvena i kulturna historija SAD-a do 1865 subota, 16 Decembar 2017 01:42
Filozofski fakultet Odsjek za anglistiku Društvena i kulturna... Read more
Rezultati ispita iz predmeta Sintaksa bosanskoga jezika III petak, 15 Decembar 2017 13:45
Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik OBAVIJEST O... Read more
Najava gostujućeg predavanja dr. Jagode Večerina Tomaić sa Sveučilišta u Zagrebu petak, 15 Decembar 2017 12:46
Univerziteta u Sarajevu Filozofski fakultet Centar... Read more
Rezultati Druge sistematizacije iz predmeta Crkva bosanska (IP) četvrtak, 14 Decembar 2017 14:20
Crkva bosanska (IP) Rezultati Druge sistematizacije Esej... Read more
Obavijest za studente druge godine Odsjeka za anglistiku srijeda, 13 Decembar 2017 23:46
Filozofski fakultet Odsjek za anglistiku  PREDMET:... Read more
Rezultati druge sistematizacije iz predmeta Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni srijeda, 13 Decembar 2017 13:34
Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni Druga sistematizacija Esej... Read more
Rezultati ispita iz predmeta Temeljna nastavna umijeća za studente Anglistike utorak, 12 Decembar 2017 14:05
Rezultate ispita iz predmeta Temeljnih nastavnih umijeća (za... Read more
Rezultati polusemestralnog ispita iz predmeta Školska pedagogija 1 utorak, 12 Decembar 2017 10:53
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU ODSJEK ZA... Read more
Obavještenje o terminu konsultacija kod doc.dr. Emine Dedić Bukvić utorak, 12 Decembar 2017 10:49
Obavještavaju se studenti da je izmijenjen termin konsultacija... Read more
Obavještenje za vanredne studente Odsjeka za pedagogiju utorak, 12 Decembar 2017 10:47
Obavještavaju se vanredni studenti​ da su susreti u subotu... Read more
Obavijest za studente druge godine Odsjeka za anglistiku nedjelja, 10 Decembar 2017 21:30
Filozofski fakultet Odsjek za anglistiku OBAVIJEST ZA... Read more
Rezultati polusemestralnog ispita iz predmeta Uvod u studij jezika (Anglistika) nedjelja, 10 Decembar 2017 21:15
Rezultate polusemestralnog ispita iz predmeta Uvod u studij... Read more
Obavijest za vanredne studente 3. godine Odsjeka za anglistiku subota, 09 Decembar 2017 13:37
Mole se svi vanredni studenti 3. godine da se do 12.12.... Read more
Rezultati polusemestralnog ispita iz predmeta Opća pedagogija subota, 09 Decembar 2017 01:54
Rezultate polusemestralnog ispita iz predmeta Opća pedagogija... Read more
REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA IZ SINTAKSE BOSANSKOGA JEZIKA I subota, 09 Decembar 2017 01:51
Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik REZULTATI... Read more
Rezultati polusemestralnog ispita iz predmeta Uvod u teoriju nastave stranih jezika (Germanistika) subota, 09 Decembar 2017 01:49
UVOD U TEORIJU NASTAVE STRANIH JEZIKA REZULTATI... Read more
Rezultati iz Bosanskog jezika 1 / Hrvatskog jezika 1 / Srpskog jezika 1 (Polusemestralni test) petak, 08 Decembar 2017 13:21
Rezultati iz Bosanskog jezika 1 / Hrvatskog jezika 1 / Srpskog... Read more
Rezultati polusemestralnog ispita iz predmeta Opća povijest pedagogije i školstva petak, 08 Decembar 2017 09:21
Rezultate ispita možete preuzeti  iz priloga ispod. Opća... Read more

Mobilnost studenata

Novi servis na ff.unsa.ba

Pitajte bibliotekara

Programi mobilnosti

Liste izbornih predmeta za studijsku 2017/2018. godinu možete preuzeti sa linka ispod.

Liste izbornih predmeta 2017/2018.

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                                                                                                    

FILOZOFSKI FAKULTET                                                                                                                                                                                                

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaje Komisija za ocjenu doktorskih disertacija i korigovane radne verzije projekta doktorskih disertacija kandidata:

 

1.      Nedim Rabić, MA

            NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Stjepan II Kotromanić i njegovo doba

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

            Predsjednik: Dr. Pejo Ćošković, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

            Članovi:         

1.      Dr. Emir Filipović, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta uSarajevu,

2.      Dr. Esad Kurtović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

2.      Mr. Naser Šečerović

            NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Motiv oživljavanja ljudske tvorevine od romantizma do moderne/Beseelung des menschlichen Erzeugnisses in der deutschsprachigen Literatur der Spätromantik und der Moderne

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE

            Predsjednik: Dr. Vahidin Preljević, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

            Članovi:         

1.      Dr. Wolfgang Riedel, redovni profesor Univerziteta uWürzburgu,

2.      Dr. Vedad Smailagić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKIH DISERTACIJA I KORIGOVANIH RADNIH VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKIH DISERTACIJA KANDIDATA: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 22. 11. do  21.  12. 2017. godine.

KURS JAPANSKOG JEZIKA

Vodič za buduće studente

(2017/2018)

Guide for future students

(2017/2018)

Guide de l'etudiant
(2017/2018)

AkademskiKalendar 2017 2018

Akademski kalendar za

2017/2018. godinu

Mogućnost finansiranja dodiplomskog     (I ciklus), master (II ciklus), te doktorskog (III ciklus) studija putem kreditiranja kod Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina.

Više informacija dostupno je putem telefona: 033 287 674 i 033 287 442.

Studentska služba

Behija Osmanagić

Šef Studentske službe

Telefon: +387 33 253 135

studentska@ff.unsa.ba

STAFF

Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta

 

Biblioteka

mr. Nadina Grebović-Lendo

Šef Biblioteke

Telefon: +387 33 253 104

nadina.grebovic-lendo@ff.unsa.ba