Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Uredbom Vlade NR BIH osnovan je Filozofski fakultet u Sarajevu /Uredba broj 120 od 14. februara 1950. godine/.

 • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu - 2

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Nastavno-naučni proces odvijao se u početku na šest Nastavno-naučnih odsjeka, a danas se nastavno-naučni proces odvija na trinaest nastavno-naučnih odsjeka i dvije katedre. Nastavno–naučni proces se odvija na osnovnim i kombinovanim studijskim grupama koje mogu biti jednopredmetne i dvopredmetne.

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu po kvalitetu je rangirana u sam vrh biblioteka bosanskohercegovačkih fakulteta, što potvrđuje i ugled koji ima među bibliotekama i bibliotekarima Univerziteta u Sarajevu.

 • Biblioteka - 2

  Biblioteka

  Biblioteka pohranjuje oko 250.000 svezaka monografskih i serijskih publikacija, između ostalog i Zbirku doktorskih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Zbirku magistarskih i specijalističkih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Audio-vizuelnu zbirku.

 • Centar NIRSA

  Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti - Centar NIRSA

  Formiranjem Centra NIRSA na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu formira se jedinstven prostor za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti uposlenika i jača osnova za uspostavljanje liderstva (akademske odličnosti) u akademskom prostoru BiH, čime Fakultet dobija otvorenu platformu za institucionalno, interdisiplinarno i multidisciplinarno bavljenje naučnim, istraživačkim i stručnim radom, te aktivira mogućnost dizajniranja integriranih projekata i mreža odličnosti.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu | Posljednje novosti

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
Rezultati ispita i konačne ocjene iz Didaktike 1 i 2 četvrtak, 22 Februar 2018 13:08
Rezultati ispita iz Didaktike 1 Postignuća studenata... Read more
Rezultati ispita iz predmeta Pedagogijska istraživanja - Naučno-istraživački rad 1 četvrtak, 22 Februar 2018 12:31
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU ODSJEK ZA... Read more
Evidencija postignuća studenata iz predmeta Pedagoška statistika 1 četvrtak, 22 Februar 2018 12:25
Evidencija postignuća studenata iz predmeta Pedagoška... Read more
Rezultati i ocjene iz predmeta Historija jugoistočne Evrope (1918-2000) četvrtak, 22 Februar 2018 09:12
Rezultati i ocjene iz predmeta Historija jugoistočne Evrope... Read more
Rezultati popravnog integralnog ispita iz predmeta Metodika nastavnog rada srijeda, 21 Februar 2018 16:17
UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK... Read more
Rezultati popravnog ispita iz predmeta Oblikovanje i održavanje mrežnih stranica srijeda, 21 Februar 2018 16:15
Rezultati popravnog ispita iz predmeta Oblikovanje i održavanje... Read more
Rezultati završnog ispita iz predmeta Metodika vannastavnog rada srijeda, 21 Februar 2018 16:12
UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK... Read more
Rezultati ispita iz predmeta Uvod u komparativnu književnost 1 srijeda, 21 Februar 2018 16:09
Rezultati ispita iz predmeta Uvod u komparativnu književnost... Read more
Obavijest za studente prve godine Odsjeka za anglistiku srijeda, 21 Februar 2018 16:06
Obavještavaju se studenti prve godine da se vježbe iz predmeta... Read more
Obavijest za studente treće godine Odsjeka za anglistiku srijeda, 21 Februar 2018 16:03
Obavještavaju se studenti treće godine da će se uvodno... Read more
Rezultati iz Bosanskog jezika 1 / Hrvatskog jezika 1 / Srpskog jezika 1 (FIL, PED, PSI, SOC) srijeda, 21 Februar 2018 15:59
Rezultati iz Bosanskog jezika 1 / Hrvatskog jezika 1 / Srpskog... Read more
Rezultati ispita iz Metodike odgojnog rada srijeda, 21 Februar 2018 15:51
Rezultati ispita iz Metodike odgojnog rada Iz Odsjeka Read more
Evidencija postignuća studenata iz predmeta Pedagoška komunikologija srijeda, 21 Februar 2018 15:48
Evidencija postignuća studenata iz predmeta Pedagoška... Read more
Konačne ocjene iz predmeta Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada srijeda, 21 Februar 2018 15:44
Konačne ocjene iz predmeta Vrednovanje odgojno-obrazovnog... Read more
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Umjetnost srednjovjekovne Bosne srijeda, 21 Februar 2018 15:40
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Umjetnost... Read more
Evidencija postignuća studenata iz predmeta Temeljna nastavna umijeća srijeda, 21 Februar 2018 15:37
Evidencija postignuća studenata iz predmeta Temeljna nastavna... Read more
Rezultati popravnog ispita iz Pravopisa srijeda, 21 Februar 2018 15:34
Rezultati popravnog ispita iz Pravopisa za studente/ice Odsjeka... Read more
Rezultati popravnog ispita iz Tvorbe riječi srijeda, 21 Februar 2018 15:32
Rezultati popravnog ispita iz Tvorbe riječi za studente/ice... Read more

Mobilnost studenata

Novi servis na ff.unsa.ba

Pitajte bibliotekara

Programi mobilnosti

Liste izbornih predmeta za studijsku 2017/2018. godinu možete preuzeti sa linka ispod.

Liste izbornih predmeta 2017/2018.

NOVE GRANICE KINESKE FILOZOFIJE,  uredili: Nevad Kahteran i Bo Mou (牟博)

(中國哲學新探索 /New Frontiers of Chinese Philosophy), u prijevodu Nevada Kahterana, IC El-Kalem: Sarajevo, 2018., str. 432; i

 ISLAM I KONFUCIJANSTVO: CIVILIZACIJSKI DIJALOG, uredili: Osman Bakar i Cheng Gek Nai (伊斯兰教与儒家:不同文明之间的对话 /Islam and Confucianism: A Civilizational Dialogue), u prijevodu Nevada Kahterana, IC El-Kalem: Sarajevo, 2018., str. 318.

Izalazak ova dva vrijedna izdavačka poduhvata u formi dva sveska koji uvode kinesku učenost u područje filozofije kroz komparativni angažman,  korespondira sa nastupajućom Novom kineskom godinom i na simbolički način kazuje o značajnom otvaranju ovog izdavačkog centra IZ BiH i za ovakovrsna razmatranja i surađivačku konverzaciju.

 

U tom smislu, u svezi sa prvim sveskom, naročita je radost da se izražava dobrodošlica ovog puta i kineskoj filozofiji na najnovijoj njezinoj granici, tj. Bosni i Hercegovini. Oba sveska skiciraju u bh. kontekstu kurs za shvatanje bogatih resursa kolosalne kineske tradicije u njezinom kalemljenju na svjetsku filozofiju i definitivno je imperativ da se moramo pozabaviti ovim novim mega-trendom, koji poziva komparativnoj procjeni i evaluaciji uključenih tradicija u terminima novoizraslih vizija istine i vrijednosti. Svezak Nove granice kineske filozofije pokriva dosta širok spektar razdoblja i tema i koristi niz metodoloških i teoretskih pristupa uključenih autora iz Kine, ali i svijeta. Spoj visokih akademskih standarda koji su oni unijeli u ovaj projekat nije ništa manji od izvanrednog.

Drugi svezak govori o komparativnom izučavanju islama i konfucijanstva i pitanjima kulturološkog i civilizacijskog dijaloga između ove dvije uključene tradicije i ovo je vrijedan civilizacijski pomak u izgradnji euro-azijskih integracija u ovom stoljeću naše međusobne zavisnosti i povezanosti kroz globalizacijske procese i to na rubu – ili na „granicama" svjetskog filozofskog oblika.

Naravno, ovim  se ne oduzima ništa od diginiteta onih već uspostavljenih – euro-atlantskih integracija, odnosno umjesto filozofije „ili-ili" nudi se filozofija „i-i" s dubokim ubjeđenjem da će civilizacijski dijalog uvelike doprinijeti globalnom miru i razumijevanju. Štoviše, ovim ih se samo dodatno osnažuje i razbokorava kroz ovu knjigu uz dužno isticanje i naglašavanje značaja nepravedno poboravljenog korpusa kinesko-islamskih tekstova (Han Kitab).

Bookcover of Islam and Confucianism

Bookcover of New Frontiers of Chinese Philosophy

KURS JAPANSKOG JEZIKA

Vodič za buduće studente

(2017/2018)

Guide for future students

(2017/2018)

Guide de l'etudiant
(2017/2018)

AkademskiKalendar 2017 2018

Akademski kalendar za

2017/2018. godinu

Mogućnost finansiranja dodiplomskog     (I ciklus), master (II ciklus), te doktorskog (III ciklus) studija putem kreditiranja kod Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina.

Više informacija dostupno je putem telefona: 033 287 674 i 033 287 442.

eLADE Centro Acreditado

Studentska služba

Behija Osmanagić

Šef Studentske službe

Telefon: +387 33 253 135

studentska@ff.unsa.ba

STAFF

Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta

 

Biblioteka

mr. Nadina Grebović-Lendo

Šef Biblioteke

Telefon: +387 33 253 104

nadina.grebovic-lendo@ff.unsa.ba