Preliminarne rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa i u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2018/2019. godini objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa), te Konkursa za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Filozofskom fakultetu u studijskoj 2018/2019. godini.

Prilog - Obavještenje

Iz Dekanata

U skladu sa članom 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/17), Univerzitet u Sarajevu objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija, drugog ciklusa studija i stručnog studija za studijsku 2018/2019. godinu.

Konkurs se objavljuje na web stranici Univerzitata u Sarajevu, oglasnoj ploči Univerziteta u Sarajevu, te na web stranicama i oglasnim pločama organizacionih jedinica (fakulteta i akademija) Univerziteta u Sarajevu.

Detaljnije informacije vezane za Konkurs i podnošenje prijava bit će dostupne u ponedjeljak, 11.06.2018. godine.