11th AILA Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics / 11. Konferencija za mlade istraživače iz oblasti primijenjene lingvistike

Društvo za unapređenje primijenjene lingvistike u Bosni i Hercegovini / The Society for the Advancement of Applied Linguistics in Bosnia and Herzegovina (SAALinBiH) vas sa zadovoljstvom poziva na otvorenje 11. AILA Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics / 11. Konferenciju za mlade istrazivače iz oblasti primijenjene lingvistike koja će se održati na Filozofskom fakultetu i Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine od 26.-28. septembra 2019. godine u Sarajevu.

Učesnici će izlagati svoje radove, istraživanja, dijelove disertacija i projekte u interaktivnom okruženju i uz razmjenu iskustava sa mladim naučnicima širom Evrope.

Tema konferencije je Multiperspektivnost u primijenjenoj lingvistici / Multiperspectivity in Applied Linguistics, a pored izlaganja učesnika će i tri plenarna predavanja i 4 radionice istaknutih naučnika iz oblasti primijenjene lingvistike dodatno uveličati ovaj skup.

Program konferencije

Organizacioni odbor