UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

Zgrada Fakulteta bit će zatvorena u periodu Kolektivnog korištenja godišnjeg odmora od 31. 7. 2020. godine do 30. 8. 2020. godine.

U zgradu Fakulteta moći će ući samo ovlaštena lica i lica kojima dekan odobri ulazak u zgradu.

DEKANAT FILOZOFSKOG FAKULTETA