Obavijest o predstojecim nastavnim aktivnostima

PRISTUP e-mailu:

 - Posjetite web stranicu: ff.unsa.ba/webmail

 - Na stranici koja vam se otvori u predviđena polja unesete: kompletnu e-mail adresu generacijskog e-maila i password

 - Kliknete na Log in

 - Automatski će vam se otvoriti inbox i pristup e-mailovima