Obavještavaju se studenti I godine (Pedagogija, Psihologija, Historija, Slavistika, Germanistika i Romanistika), koji slušaju opći predmet kod prof. dr. Nevada Kahterana, da se prijave na platformi Biser za isti predmet, a šifra je: 1111.

Molimo da studenti svakog odsjeka odrede predstavnike putem kojih će im biti dostavljani materijali u zimskom semestru online.

 

Iz Odsjeka

Uputstvo:

Studenti treba da se registruju na platformu BISER (biser.ff.unsa.ba - U gornjem desnom uglu kliknu na Log in, pa ispod forme za prijavu imaju 'Is this your first time here?' ili 'Da li ste ovdje prvi put?' - odaberete kreiranje novog korisničkog računa i popunite polja).

Napomena: za konfirmacijski mail o kreiranju računa se moze čekati i do sat vremena!

Nakon kreiranja računa i prijave na BISER kliknete na KURSEVI pa odaberete Odsjek za filozofiju. Na dnu stranice koja se otvori (ispod: II ciklus - IV semestar i  Izborni predmeti) nalazi se kurs: Opći predmet Filozofija (PED, PSI, HIS, SLA, GER i ROM)). Kliknite na naziv kursa i u narednoj stranici se prijavite sa šifrom 1111 (ukoliko se pojavi prozor sa notifikacijom da niste unijeli šifru, samo ga ugasite na X)