Poštovane kolege,

U ovim vanrednim okolnostima koje iziskuju potpuno drugačiji pristup nastavi i vježbama od onog na koji smo navikli ranijih godina, rađaju se nove prakse i novi pristupi učenju i podučavanju i za koje je prosto šteta da ne budu viđene i podijeljene između kolega.

Do sada smo organizirali sedam webinara koji su uključilii prezentacije dobrih praksi i na kojima su nastavnici i saradnici  podijelili svoja iskustva.

Želimo da nastavimo sa Praksotekom, a  kako bismo odgovorili na Vaše potrebe a i želju za dijeljenjem tema o kojima razmišljate, molimo Vas da zamolite kolege sa vaseg fakulteta/akademije da popune kratku anketu o njihovim potrebama i mogućnostima da uzmu učešća u daljem radu Praksoteke.

Link za anketu: https://forms.gle/i6BukVpadQxFdXoMA

Ljubazno molimo da zamolite kolege da neizostavno odgovore na anketu.