UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj:

Sarajevo, 12. 6. 2018. godine

 

            Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta broj: 02-01/289 od 12. 6. 2018. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,  o b j a v l j u j e

 

JAVNI POZIV

za upis kandidata na kurs japanskog jezika 2018/2019

 

Pozivaju se svi zainteresirani za učenje japanskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u školskoj 2018/2019 godini. Kurs se organizira u okviru saradnje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini, a nastavu izvodi izvorni govornik japanskog jezika. Kurs je otvoren za sve građane Bosne i Hercegovine.

 

Datumi održavanja:

1. oktobar 2018. – 3. juni 2019. godine (Završni ispit i Dan prezentacija održat će se van navedenog rasporeda.)

Prvi semestar:           1. oktobar 2018. – 25. januar 2019. godine

Drugi semestar:         11. februar 2019. – 3. juni 2019. godine

 

Raspored:

1 Nastava za prvi nivo (početni nivo kursa)

Ponedjeljkom 17:50 – 19:20 sati, i srijedom 19:30 – 21:00 sati

Moguće je da će se nastava podijeliti po grupama, ovisno o broju polaznika.

 

2 Nastava za drugi nivo

(polaznici trebaju imati predznanje iz udžbenika GENKI-1, poglavlja 1-10)

Utorkom 19:30 – 21:00 sati, i petkom 17:50 – 19:20 sati

 

3 Nastava za treći nivo

(polaznici trebaju imati predznanje iz udžbenika GENKI-1 i GENKI-2, poglavlja 13-18)

Utorkom 17:50 – 19:20 sati, i četvrtkom 19:30 – 21:00 sati

 

4 Nastava za četvrti nivo

(polaznici trebaju imati predznanje iz udžbenika GENKI-1, GENKI-2, te knjige TOBIRA, poglavlja 1-4)

Ponedjeljkom 19:30 – 21:00 sati, i četvrtkom 17:50 - 19:20 sati

 

Ukupni broj sati (po grupama):

Prvi semestar: 90 minuta x 30 sesija

Drugi semestar: 90 minuta x 30 sesija

* Navedeni raspored bi se mogao naknadno promijeniti.

 

Mjesto održavanja kursa:

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo

 

Cijena kursa:

300,00 KM  za oba semestra / cijelu akademsku godinu.

Uplatu treba izvršiti na bankovni račun Fakulteta u septembru 2018. godine. O detaljima uplate polaznici će biti blagovremeno obaviješteni.

Materijale za nastavu plaća polaznik.

Napomena: Detalji o uplati bit će dati polaznicima prije početka kursa. Uplatu nije moguće podijeliti po semestrima.

 

Jezici na kojima će se izvoditi nastava:

Japanski i engleski (na drugom i višim nivoima, nastava će se uglavnom odvijati na japanskom jeziku).

 

Certifikat:

Certifikati će biti dodijeljeni za svaki nivo po završetku kursa (u junu 2019. godine).

 

Registracija:
  1. Molimo pošaljite ispunjen prijavni obrazac najkasnije do nedjelje, 23. septembra 2018. godine, na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Molimo da prijavni obrazac ne ispunjavate rukom, već elektronski. Svaki polaznik će dobiti povratni email u kojem mu/joj se potvrđuje upis na kurs.
  2. Polaznici se pozivaju da dođu na Orijentacijski dan koji će se održati u petak 28. septembra 2018. godine. Tu će imati priliku dobiti detalje o kursu od nastavnice, kao i polaznika koji su već završili jedan ili više nivoa ovoga kursa.

 

Opis kursa:
1 Prvi nivo kursa

Ova nastava namijenjena je polaznicima koji posjeduju malo ili nimalo predznanja japanskog jezika. Po završetku kursa, kroz učenje osnovnih vještina govora, slušanja, pisanja i čitanja, polaznici će biti u stanju čitati i pisati na dva osnovna japanska pisma – hiragani i katakani – te će posjedovati znanje o osnovnim kanji znakovima; također će biti u stanju upuštati se u kratke razgovore na temu svakodnevnih dešavanja, kao i iskoristiti osnovne gramatičke strukture i izraze u zadatom kontekstu.


2 Drugi nivo kursa

Ova nastava namijenjena je onim osobama koje su već prešle poglavlja 1-10 udžbenika GENKI-1, ili posjeduju tome jednak nivo znanja japanskog jezika (otprilike nivo JLPT N5 – najniži nivo na Ispitu znanja japanskog jezika za certifikat). Program nastave pokriva osnovnu gramatiku i kanji znakove. Po završetku kursa, polaznici će biti u stanju učestvovati u razgovoru na svakodnevne teme na dubljem nivou i u širem kontekstu u odnosu na početnički nivo.


3 Treći nivo kursa

Ovaj nivo nastave predviđen je za osobe koje posjeduju predznanje iz udžbenika GENKI-1, te poglavlja 13-18 udžbenika GENKI-2, ili posjeduju tome jednak nivo znanja japanskog jezika (otprilike nivo JLPT N4 – drugi najniži nivo na Ispitu znanja japanskog jezika za certifikat). Program pokriva veći broj izraza i riječi u odnosu na prethodne, te se usredsređuje više na akademske vještine jezika umjesto na govorne, iako govorne vještine polaznika neće biti zanemarene, te će biti dodatno poboljšane. Udžbenik GENKI-2 koristit će se u prvom semestru, a udžbenik TOBIRA bit će korišten u drugom, kao udžbenik za srednji nivo znanja japanskog jezika.


4 Četvrti nivo kursa

Ovaj nivo nastave predviđen je za osobe koje su prešle udžbenike GENKI-1, GENKI-2, te poglavlja 1-4 udžbenika TOBIRA, ili posjeduju tome jednak nivo znanja japanskog jezika (otprilike nivo JLPT N3 – srednji nivo na Ispitu znanja japanskog jezika za certifikat). Program pokriva napredniju gramatiku i vokabular, sa fokusom na napredne vještine komunikacije.

 

Informacije o udžbenicima:


Uslovi pohađanja kursa: 
  • Polaznici se moraju ozbiljno posvetiti kursu.
  • Certifikat o završetku kursa bit će uručen samo onim polaznicima koji su pohađali nastavu tokom čitave akademske godine (oba semestra). U završnu ocjenu (od A do E, gdje je A najviša a E najniža) ulazit će prisustvo na nastavi, aktivnost, ocjene na testovima, te učešće u dodatnim aktivnostima kursa.
  • Polaznici moraju redovno provjeravati svoj email tokom trajanja kursa.

 
Organizacija kursa japanskog jezika omogućena je u saradnji sa Ambasadom Japana u Bosni i Hercegovini, te uz podršku Japanske fondacije.


Prilozi:

Javni poziv za kurs japanskog jezika (.pdf)

Prijavni obrazac (.docx)