UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj:

Sarajevo, 13. 7. 2018. godine

 

            Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta broj: 02-01/358 od 13. 7. 2018. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,  o b j a v l j u j e

 

JAVNI POZIV

za upis kandidata na kurs bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika

za strane državljane u studijskoj 2018/2019 godini

 

Datumi održavanja: oktobar 2018. – decembar 2018. godine

Mjesto održavanja kursa: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo

Ukupni broj sati: 72 nastava sata (dva puta sedmično po tri časa)

Minimalni broj polaznika kursa: 8 (osam), a grupe će biti formirane prema znanju kandidata.

Cijena kursa: 180,00 KM.

Obrasci za prijavu: Dostupni su na web stranici Fakulteta: www.ff.unsa.ba.

 

Registracija:

Ispunjen prijavni obrazac (isključivo elektronski) potrebno je poslati na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 15. 9. 2018. godine, kada će svim kandidatima biti upućen povratni mail u kojem mu/joj se potvrđuje upis na kurs.

 

Uplata:

Kandidati kojima je potvrđen upis na kurs, dužni su izvršiti uplatu na bankovni račun Fakulteta (Primalac: Filozofski fakultet u Sarajevu, Svrha uplate: Kurs bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, Banka: SBERBANK Sarajevo, Račun broj: 1401010000418297).

 

Dokumentacija:

Polaznici kursa su dužni dostaviti prije početka nastave, a najkasnije do 1. 10. 2018. godine, putem pošte na adresu (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo) ili lično na Protokol Fakulteta (soba 75/I) sljedeće dokumente:

  • Prijavu na Javni poziv
  • Fotokopiju pasoša
  • Uplatnicu

 

Certifikat:

Certifikati će biti dodijeljeni po završetku kursa.

 

Mogućnost individualnih časova:

Za one kandidate koji žele imati individualnu nastavu iz bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika moguće ju je organizovati u dogovoru s kandidatom.

 

Provjera stečenog znanja:

Zainteresirani kandidati mogu zatražiti provjeru stečenog znanja (tokom cijele godine) koja će se obaviti pred posebnom komisijom. O obavljenoj provjeri izdaje se poseban certifikat koji se posebno plaća (uvjerenje o aktivnom ili pasivnom znanju bosanskog jezika) u iznosu od 150,00 KM.


Obrasci za prijavu:

Javni poziv za upis kandidata na kurs bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika za strane državljane u studijskoj 2018/2019 godini (.pdf)

Prijava na Javni poziv (.doc)

Prijavni obrazac (.doc)