UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

DOKTORSKA DISERTACIJA – III CIKLUS STUDIJA

 

Lamija Kršić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Postmoderni obzori tumačenja umjetnosti: tekstualnost i vizualnost. Odbrana je zakazana za  27. 9. 2018. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

Pristup odbrani je slobodan.