NAPOMENA: Prijave su otvorene

Unutar ovog uputstva objavljeni su linkovi za online prijave izbornih predmeta koji su podijeljeni u dvije grupe:

  • Prijava izbornog predmeta sa unutarnje liste i
  • Prijava izbornog predmeta sa vanjske liste

Odabirom željene liste bit ćete preusmjereni na jednu od formi za prijavu.

Forme za prijavu izbornog predmeta (dio koji student mora popuniti) sadrže pet polja:

  • Odsjek/Katedra – u ovom polju student odabire Odsjek/Katedru na koji je upisan
  • Studijska grupa – u polje Studijska grupa student upisuje  tačan naziv studijske grupe na kojoj studira
  • Odaberite predmet –  u ovom polju studentu su na raspolaganju svi predmeti koje može slušati sa Odsjeka/Katedre koju je odabrao u prvom polju
  • Mogućih prijava (samo na vanjskoj listi izbornih predmeta) – s obzirom da je broj studenata na izbornim predmetima sa vanjskih listi ograničen, ovo polje služi kao informacija studentu koliko još mjesta je dostupno na tom izbornom predmetu sa vanjske liste predmeta
  • Vaše ime i prezime – u ovo polje student upisuje svoje ime i prezime
  • Broj dosjea/index – posljednje polje za unos je polje u koje student unosi broj dosjea, odnosno indeks.

Kada sva polja budu odabrana i popunjena, potrebno je kliknuti na dugme "Prijavi me". Ukoliko je pohrana podataka u bazu podataka uspješno izvršena, dobit ćete potvrdu u vidu ispisanog teksta na zelenoj pozadini. Ovim je prijava izbornog predmeta završena. Ako Vam je dozvoljeno prijaviti više od jednog izbornog predmeta, svaki predmet prijavljujete na isti način, polazeći sa ove stranice.

NAPOMENA: Ukoliko student ne može da prijavi izborni predmet, za pomoć se može obratiti šefu Službe za informatičku podršku Armenu Bukviću, tel. 033/253-208, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Ukoliko dobijete poruku da je server preopterećen zbog prevelikog broja konekcija na bazu podataka, molimo vas za strpljenje i da svoje prijave izvršite ponovo.

 

 

NAPOMENA: S obzirom da je broj studenata na vanjskim listama ograničen, prilikom prijave izbornog predmeta sa VANJSKE LISTE trebate imati u vidu da u istom trenutku više studenata (ili više desetina studenata) konkuriše na isti predmet kao i Vi, ali da će u bazu podataka biti upisano prvih "n" studenata (gdje je "n" maksimalan broj studenata definisan za određeni predmet sa vanjske liste - detalje o broju studenata koji se primaju na vanjskim listama možete pogledati na listama izbornih predmeta).

Na primjer, ukoliko 50 studenata u istom trenutku konkuriše da prijavi izborni predmet pod nazivom "Izborni predmet" (koji na vanjskoj listi prima 15 studenata) i svih 50 "istovremeno" kliknu "Prijavi me" dugme za prijavu, u bazu podataka će biti upisano samo prvih 15 studenata čije prijave su stigle prije ostalih (prvih 15 prijava će u djeliću sekunde ili unutar par sekundi stići prije ostalih i biti pohranjene u bazu podataka).