UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

DOKTORSKE DISERTACIJE – III CIKLUS STUDIJA

1) Majda Piralić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Rasni problem u američkom romanu od 1940-ih do kraja 20. stoljeća. Odbrana je zakazana za  12. 11. 2018. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

2) Mr. Zilha Košuta branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Politička i vojna dešavanja na području grada Mostara u periodu od 1992. do 1995. godine. Odbrana je zakazana za  12. 11. 2018. godine u 13 sati, sala 82/I.

 

3) Mr. Ikbala Ćatić branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Promatranje roda i rodne politike u djelima autorica islamskog porijekla/Perceptions of Gender and Gender Politics in Works by Female Authors of Islamic Background. Odbrana je zakazana za 19. 11. 2018. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

Pristup odbranama je slobodan.