Thesaurus Poloniae“ je tromjesečni stipendijski program Ministarstva kulture i nacionalne baštine Republike Poljske, koji provodi Međunarodni kulturni centar u Krakovu od jeseni 2009. godine. Program je namijenjen stranim naučnicima koji se bave istraživanjima u oblasti kulture, povijesti i multikulturnog naslijeđa Poljske i Srednje Evrope. U programu također mogu učestvovati i istraživači koji se bave upravljanjem i zaštitom kulturne baštine, kao i oni koji se bave teoretskim istraživanjima iz oblasti povijesti, sociologije, etnografije, antropologije itd.

Thesaurus Poloniae“ provodi se u dvije kategorije: program „Senior“ za profesore i predavače koji imaju titulu doktora i program „Junior“ za kandidate na doktorskim studijima.

U prilogu se nalaze informacijska brošura o programu, pravila primjene, prijavni obrazac te medijski intervju sa sudionicima prošlih edicija (svaki dokument je na engleskom jeziku).

Više detalja o stipendiji možete pronaći na adresi: http://mck.krakow.pl/o-programie.

Prijave se mogu slati do 20. januara 2019. godine.

Prilozi:

Informacijska brošura o programu

Pravila primjene

Prijavni obrazac

Medijski intervju sa sudionicima prošlih edicija