Obavještavaju se svi studenti Filzofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da je u toku sedmica Pripreme za polaganje završnih ispita, kao i prijavljivanje ispita za junsko-julski ispitni rok.

Obavještenje o načinu i rokovima za prijavljivanje ispita objavljeno je na www.ff.unsa.ba, a u skladu sa Odlukom dekana Fakulteta broj: 01-04/50 od 11.6.2019. godine.

Studentska služba