UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

Zgrada Fakulteta bit će zatvorena u periodu Kolektivnog korištenja godišnjeg odmora od 22. 7. 2019. godine do 1. 9. 2019. godine.

Studentska služba radit će u periodu od 22. 7. do 26. 7. 2019. godine i od 26. 8. i dalje.

U zgradu fakulteta moći će se ući uz odobrenje dekana Fakulteta.

DEKANAT