UNIVERZITET U SARAJEVU                                                           

FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje:


Erma Ramić-Kunić, MA

            NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Leksičke varijante Čajničkog evanđelja iz 15. stoljeća u kontekstu proučavanja bosanske redakcijske pismenosti           

 

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

            Predsjednik: Lejla Nakaš, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,              

Članovi:                     

  1. Ismail Palić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  2. Alen Kalajdžija, viši stručni saradnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu.

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 28. 9. 2019. do 27. 10. 2019. godine.