Obavještavaju se studenti koji su se upisali u II. godinu I. ciklusa studija u st. 2019/2020. godini, a koji su iz I. godine prenijeli predmete koji se ne nalaze u Nastavnom planu i programu st. 2019/2020. godine (I. godina studija), da iste mogu prijaviti i polagati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom u već utvrđenim terminima januarsko-februarskog ispitnog roka. (e-prijava ispita dostupna na stranici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu).

Obavijest (u pdf-u)

Iz Dekanata