UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Sarajevo, 18. 5. 2020. godine

O B A V I J E S T

Uspostavlja se puno radno vrijeme na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u trajanju od osam sati (od 7:30 do 15:30), počev od 18. 5. 2020. godine.

Prijem pošte na protokolu Fakulteta, prijem i konsultacije sa strankama će se obavljati isključivo uz obaveznu najavu putem telefona i e-maila nadležnih službi, koje možete pronaći na web stranici Fakulteta.

DEKANAT

FILOZOFSKOG FAKULTETA