U subotu 1. decembra 2018.godine u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu održana je „Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu“.

Na svečanosti su prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta i akademija promovirali 5246 diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu, među kojima su i studenti Filozofskog fakulteta. Svim prisutnim studentima su dodijeljene diplome, a na svečanosti je 181 student dobio posebno priznanje Univerziteta u Sarajevu: Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu i Povelja Univerziteta u Sarajevu.

Klikom na sliku otvarate galeriju