UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Centar za historijska istraživanja

Vas poziva na predstavljanje časopisa

Radovi Filozofskog fakulteta

(Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

Knjiga 6

 

Učestvuju: prof. dr. Edin Radušić, doc. dr. Selma Đuliman, prof. dr. Amila Kasumović, doc. dr. Amir Duranović, mr. Nadina Grebović-Lendo

Filozofski fakultet, 8. maj 2019. godine, 11:00 sati, sala 30 (Mali amfiteatar)

 

Plakat