U srijedu 23. 10. 2019. godine sa početkom u 14 sati u malom amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je promocija knjige Pragmatika Sabine Bakšić i Halida Bulića. O knjizi su govorili prof. dr. Amela Šehović, prof. dr. Merima Osmankadić, doc. dr. Selma Đuliman i autori. Na promociji je bilo preko stotinu prisutnih, među kojima najviše nastavnika i studenata zainteresiranih za tematiku knjige.

 

Autori knjige profesori su na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu a izdavač je sarajevska izdavačka kuća Bookline. Knjiga je na ovogodišnjem Sarajevskom sajmu knjiga dobila nagradu za najbolji udžbenik za visoko obrazovanje. Sadržaji predstavljeni u knjizi raspoređeni su u deset poglavlja u kojima se na 304 stranice teksta govori o razvoju pragmatike i drugim temama koje, po mišljenju autora, mogu biti zanimljive studentima i nastavnicima kojima je knjiga namijenjena. Na promociji je istaknuto da knjiga predstavlja važan doprinos razvoju pragmatike i da će u budućnosti biti značajna jedinica u popisima literature za predmete na kojima se izučavaju pragmatika i opća lingvistika.

Klikom na sliku otvarate galeriju