Propadanja

Prilozi za historiju jedne mentalne figure u evropskoj književnosti i kulturi

Simpozij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 25-26.10.2018. (prvi dio)

Mjesto održavanja: Svečana sala Dekanata Filozofskog fakulteta

Katedra za njemačku književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u suradnji s Doktorskim studijem Njemački jezik i njemačka književnost u kontekstu medijske kulture povodom stogodišnjice od završetka Prvog svjetskog rata organizira dvodijelni simpozij na temu Propadanja. Prilozi za historiju jedne mentalne figure u evropskoj književnosti i kulturi. Prvi dio simpozija održat će se 25. i 26.10.2018. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Drugi dio je planiran za kraj novembra i početak decembra ove godine. Projekt se realizira u partnerstvu sa Katedrom za njemačku književnost Univerziteta u Würzburgu uz podršku DAAD-a i Erasmus programa, a partneri su i Filozofski fakultet u Sarajevu, Austrijski ured za kooperaciju u Sarajevu i Austrijska biblioteka u Sarajevu. Predsjednik organizacionog odbora je prof. Vahidin Preljević.

Simpozij se bavi jednim starim i ključnim motivom evropske književnosti koji oslikava nestanak  neke historijske formacije, koja se često imaginira kao „stari svijet“. Gotova svaka velika promjena ili sistemski obrat unutar jedne kulture proizvodi tekstove, slike ili jezičke figure koje referiraju na „propast starog“, a katkad i početak „novog svijeta. On se i danas pojavljuje i kao dominantna misaona figura u narativima javnog diskursa, a nije rijetka i njegova politička instrumentalizacija. Posebno je bila intenzivna obrada ovog motiva usljed nestanka „jučerašnjeg svijeta“ (Stefan Zweig), u periodu između Prvog i Drugog svjetskog rata. Upravo se na ovaj period koncentriraju prilozi sa simpozija. Ovaj motiv se u ovom periodu  javlja u satiričnom, ironijskom ali osobito i u nostalgičnom poetskom modusu, a u izlaganjima će se analizirati djela Thomasa Manna, Josepha Rotha, Hermanna Brocha, Alfreda Döblina, Lea Perutza i dr. Na simpoziju sudjeluju bosanskohercegovački, njemački i austrijski germanisti, među njima i ugledna imena kao što su Wolfgang Riedel (Wüzrburg) i Ralf Bogner (Saarbrücken). Osim njih, sudionici su još: Markus Hien, Michael Storch (Univerzitet Würzburg), Vahidin Preljević, Naser Šečerović, Irma Duraković, Anja Orozović, Mersiha Škrgić (Univerzitet u Sarajevu).

Program simpozija

Untergänge Tagungsprogramm

 

Organizacioni odbor

Prof.dr. Vahidin Preljević

Doc. dr. Markus Hien

Doc, dr. Naser Šečerović

Doc.dr. Irma Duraković