U utorak, 15. 10. 2019. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u organizaciji Katedre za Italijanski jezik i Ambasade Republike Italije, održana su gostujuća predavanja predavača sa Univerziteta La Sapienza iz Rima, Prof. dr. Sonia Bellavia i prof. dr. Antonia Rostagna.

 

Klikom na sliku otvarate glariju

 

Interesantne teme (Teatro e Nazione: la rinascita del teatro drammatico in Italia nel secondo Ottocento i Giuseppe Verdi europeo, non solo italiano) kojima su predstavili gostujući predavači i muzički performans privukli su veliki broj studenata italijanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta, posebno studente II ciklusa studija.