Filozofski fakultet Univerziteta u SarajevuSaradnja između Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je odavno postojala ali bila relativno rijetka i sporadična, uglavnom sprovođena na nivoima pojedinačne saradnje akademskog osoblja dva fakulteta. U posljednje vrijeme je saradnja intenzivirana kroz učestvovanje akademskog osoblja na međunarodnim konferencijama, pisanje zajedničkih naučnih radova i monografija, programe mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, te se nametnula potreba raznovrsnijeg i preciznog utvrđivanja oblasti i predmeta međusobne saradnje kao i oblika i načina njihovog ostvarivanja. Iz navedenih razloga, krajem 2018. godine potpisan je Protokol o saradnji između fakulteta koji se, prije svega, odnosi na veći stepen omogućavanja i podsticanja programa razmjene studenata i nastavnog osoblja, pokretanje i realizovanje zajedničkih istraživačkih projekata kao i uključivanje nastavnika u istraživačke projekte partnerskog fakulteta, pozivanje i učestvovanje akademskog osoblja na naučnim i drugim akademskim skupovima kao i mogućnost suorganizacije međunarodnih naučnih konferencija, učešće nastavnika u uređivačkim odborima časopisa i drugih publikacija, komisijama za odbranu master i doktrorskih radova i drugim tijelima, i druge oblasti od zajedničkog interesa. Protokol o saradnji su potpisali dekani fakulteta, prof. dr Muhamed Dželilović i prof. dr Goran Barović. 

(Zajedničko saopštenje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore)