Dan otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održan je 8. aprila/travnja 2019. godine od 13 do 15 sati.

U auli i na 1. spratu Fakulteta održana je prezentacija odsjeka i katedri Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u razgovoru sa Dekanom Fakulteta, predstavnicima odsjeka/katedri, nastavnicima, saradnicima, alumnijima i studentima prvog i drugog ciklusa studija, svi zainteresirani učenici završnih razreda srednjoškolskih ustanova, ali i studenti I. ciklusa studija, dobili su detaljnije informacije o studijskim programima na Filozofskom fakultetu.

Klikom na sliku aktivirate pregled galerije