Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je 8. jula 2019. godine cjelodnevna radionica u okviru projekta University Peace Hubs:  Peace- building Pedagogies in Higher Education (United Kingdom, Rwanda, Colombia, Bosnia and Herzegovina), a čiji je glavni cilj dokumentovanje dobrih metodičkih praksi iz oblasti mirovnog odgoja i obrazovanja koje se primjenjuju na visokoškolskim institucijama u navedenim zemljama. Radionici su prisustvovali profesori sa sljedećih univerziteta: University of Rwanda (Kigali, Ruanda), Sussex University (Velika Britanija), University of Los Andes (Bogota, Kolombija), kao i nastavnici, saradnici i studenti nekoliko odsjeka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Odsjeka za anglistiku, Odsjeka za historiju i Odsjeka za pedagogiju.

Radionicu je otvorila i moderirala doc. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić, članica projektnog tima iz Bosne i Hercegovine, a sve prisutne pozdravio je i prodekan za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo doc. dr. Amir Duranović.

Klikom na sliku otvarate galeriju

Učesnici iz Velike Britanije, Kolumbije, Ruande i Bosne i Hercegovine gostima su najprije obrazložili etimologiju konflikta u svojim zemljama, nakon čega je akcenat stavljen na ulogu univerziteta, kao najviših obrazovnih instanci u promovisanju mira. Riječi je bilo i o povezivanju i ulozi lokalnih zajednica u održavanju mira, kao i o identifikaciji i promociji simbola koji prevazilaze sve granice unutar jednog društva.  U okviru programa radionice predstavljena je ideja uspostavljanja Centra za mirovni odgoj i obrazovanje pri Filozofskom fakultetu (Peace Hub), a na čemu će se raditi u narednoj godini u okviru ovog međunarodnog istraživačkog projekta