U okviru priprema za manifestaciju „Prezentacija ruskih univerziteta u Sarajevu“ čije je održavanje planirano u oktobru mjesecu 2019. godine, Treći sekretar Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, Lilia Sabirova 05.  septebra 2019. godine posjetila je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom održan je radni sastanak na kojem je, osim razgovora o mogućnostima i kapacitetima Filozofskog fakulteta kao centralnog nosioca ove manifestacije, bilo riječi i o uključivanju drugih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu u implementaciju ove značajne manifestacije.  

 

1 2

Inače, manifestacija „Prezentacija ruskih univerziteta u Sarajevu“ ima za cilj popularizaciju ruskog profesionalnog obrazovanja i poziv na školovanje sunarodnjaka i stranih državljana iz inostranstva u Rusku Federaciju, ali i povezivanje nastavno-naučnog osoblja istih i srodnih oblasti u cilju proširenja i razmjene znanja i iskustava. Odluku da Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu bude glavni nosilac ove manifestacije Ambasada Ruske Federacije u BiH donijela je na osnovu tradicionalno dobrih odnosa koje ima sa Filozofskim fakultetom, ali i zbog značaja oblasti koje se izučavaju na Fakultetu.

1 4