U četvrtak 19. septembra 2019. godine ataše za obrazovanje pri Ambasadi Republike Turske u Sarajevu gospodin Vasi Ete posjetio je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Domaćin susreta bio je doc. dr. Amir Duranović, prodekan za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo. Tom prilikom razgovaralo se o rezultatima dosadašnje, kao i o mogućnostima novih vidova saradnje. Izneseni su pozitivni utisci o programu Ljetne škole turskog jezika za studente Odsjeka za orijentalnu filologiju organiziranom u julu 2019. godine na Univerzitetu Gaziosmanpaşa u Tokatu, a koji je realiziran u saradnji sa Uredom za obrazovanje Ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini.

1

Izražena je želja za nastavak ovog projekta, ali i proširenje polja saradnje kroz uključivanje i drugih odsjeka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kao neki od mogućih vidova saradnje istaknute su mogućnosti razmjene studenata i naučno-nastavnog osoblja između Filozofskog fakulteta u Sarajevu i srodnih univerziteta i fakulteta širom Republike Turske kroz programe razmjene kao što su Erasmus ili Mevlana, zatim promocija programa stipendiranja stranih studenata u Turskoj uz podršku Direkcije za Turke u inostranstvu i srodne zajednice (YTB) pri Predsjedništvu vlade Republike Turske i organizacija međunarodnog interdisciplinarnog simpozija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ataše za obrazovanje gospodin Vasi Ete izrazio je spremnost za podršku navedenim aktivnostima, kao i projekta stažiranja studenata Katedre za turski jezik i književnost Odsjeka za orijentalnu filologiju u turskim institucijama i firmama koje djeluju u  Bosni i Hercegovini.