U organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i pod okriljem AILA-Europe, na Filozofskom Fakultetu u Sarajevu od 26. do 28. septembra 2019. održana je 11. Konferencija za mlade istraživače iz primijenjene lingvistike.

Konferencija je održana u organizaciji nedavno osnovanog Društva za unaprjeđenje primijenjene lingvistike u Bosni i Hercegovini (SAALinBiH). Organizacioni odbor Konferencije bio je sačinjen od djelatnika Odsjeka za anglistiku i Odsjeka za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predvođen prof. dr. Merimom Osmankadić, vanrednom profesoricom sa Odsjeka za anglistiku i ujedno predsjednicom Društva. U organizaciji su također pomogli i volonteri – studenti treće godine I ciklusa i studenti II ciklusa studija Odsjeka za anglistiku i Odsjeka za orijentalnu filologiju.

 
Klikom na sliku otvarate galeriju

 

Na ovoj Konferenciji sudjelovali su brojni mladi lingvisti iz različitih zemalja svijeta (Finska, Velika Britanija, Irska, Oman, Mijanmar, Japan, Austrija, Kina, Mađarska, Hrvatska, Indonezija, Crna Gora, Turska), kao i sa nekoliko univerziteta iz Bosne i Hercegovine (Bihać, Tuzla, Sarajevo), a predavanja su održali eminentni profesori iz područja primijenjene lingvistike, kroz spektar tema od metodike podučavanja i učenja stranih jezika, preko usvajanja maternjeg i stranog jezika, motivacije u učenju jezika, ranog učenja stranog jezika, do sociolingvistike, pragmatike, kritičke analize diskursa, analize diskursa, kognitivne lingvistike, neurolingvistike kao i upotrebe društvenih mreža i platformi za promoviranje vlastitog istraživanja u lingvistici.