U suradnji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini, uz podršku Japanske fondacije, organiziran je kurs japanskog jezika za sve zainteresirane kandidate. Dana 1. 10. 2019. godine održan je Orijentacijski dan kursa japanskog jezika za prijavljene kandidate Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

IMG 1179

Kao i u slučaju prethodnih godina, interes polaznika za učenje japanskog jezika je veliki, a početkom novog kursa, polaznici su upoznati sa njegovim programskim sadržajima, rasporedom nastave i drugim informacijama neophodnim za uspješnu realizaciju ovog programa.

Nastavu japanskog jezika, za sve polaznike na različitim nivoima, izvodi Nozomi Miyanoya, MA, izvorna govornica japanskog jezika i magistrica primijenjene lingvistike japanskog jezika i edukacije.