Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 3. i 4. oktobra 2019. godine održava se konferencija pod naslovom „Nehemija 'Hija' Hajon i izazovi sabetijanskog vođstva nakon 1676. godine“.

Konferencija se održava u organizaciji Centra Moshe David Gaon za jevrejsko-španske studije i Centra J. R. Elyacher za izučavanje sefardskog naslijeđa Univerziteta Ben-Gurion iz Negeva, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  i Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine.

 

Klikom na sliku otvarate galeriju

Konferencija je posvećena liku Hije Hajona, rođenog u Sarajevu, i drugih post-sabetajskih lidera, njihovom djelu i refleksiji na historiju i književnost u kasnijim periodima.

Cilj i važnost konferencije je u okupljanju naučnika iz različitih humanističkih disciplina, u razmatranju različitih tekstova i djela (književih, vizuelnih, filozofskih/teoloških i historiografskih) nastalih kao odgovor na učenje i postupke Hije i drugih sabetijanskih lidera «druge generacije», u kontekstu sefardskog Mediterana i Balkana.

Svoj doprinos radu konferencije dali su vrhunski  stručnjaci u navedenim oblastima, a koji dolaze na Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu sa Univerziteta iz Colorada, Univerziteta iz Tel Aviva, Univerziteta California, Univerziteta Johns Hopkins i drugih.