Dana 05.10.2019. godine održan je okrugli sto pod nazivom „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ovom prilikom naučnoistraživački tim projekta „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“ predstavio je rezultate dvogodišnjeg projekta čiju izradu je podržalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Ujedno, obilježen je i Svjetski dan učitelja/nastavnika.

Naučnoistraživački projekat „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“ realiziran je u dvije etape: u akademskoj 2017/2018. i akademskoj 2018/2019 godine. U okviru Projekta analizirani su relevantni dokumenti obrazovnih politika evropskih i svjetskih zemalja, propitivane su obrazovne potrebe učitelja/nastavnika i pedagoga/psihologa u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, kao i prepoznavanje uloge pedagoško-psihološkog tima škole u aktivnostima profesionalnog razvoja učitelja/nastavnika. Sljedeća faza naučnoistraživačkog projekta jeste priprema, pisanje i objavljivanje Priručnika za profesionalni razvoj učitelja/nastavnika i stručnih saradnika (pedagoga/psihologa i pedagoga i psihologa).

Klikom na sliku otvarate galeriju

Učesnicima Okruglog stola obratila se prorektorica za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Dženana Husremović i prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta doc.dr. Amir Duranović.

Okrugli sto je moderirala voditeljica naučnoistraživačkog projekta doc.dr. Emina Dedić Bukvić, a kao predavači obratile su se članice Tima, odnosno predstavnici pojedinih fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu: prof.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić (Prirodno-matematički fakultet), prof.dr. Irma Čehić (Pedagoški fakultet), doc.dr. Valida Akšamija (Muzička akademija), Mr.sc. Nela Hasanbegović (Likovna akademija), doc.dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić, doc.dr. Amela Dautbegović, Meliha Suljagić, MA (Filozofski fakultet).

Na okrugli sto odazvali su se predstavnici stručnih aktiva pojedinih predmetnih područja i stručnih saradnika, nastavnici razredne i predmetne nastave osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, nastavnici sa Filozofskog fakulteta, voditeljica biblioteke Filozofskog fakulteta, kao i studenti Odsjeka za pedagogiju.