Ambasadorice SR Njemačke i Republike Austrije, Nj. E. Margret Uebber i Nj. E. Ulrike Hartmann posjetile su Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu u petak, 11. oktobra 2019. godine. Posjeta je upriličena povodom otvaranja Desetog međunarodnog kongresa nastavnika njemačkog jezika Bosne i Hercegovine.

Jubilarni, 10. kongres nastavnika i profesora njemačkog jezika pod motom „Pluricentričnost u nastavi njemačkog kao stranog jezika“ organizovalo je  Udruženje nastavnika njemačkog jezika Bosne i Hercegovine (BHDLV) u saradnji s Prosvjetno-pedagoškim zavodom Kantona Sarajevo i pod pokroviteljstvom Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

a b

 

U susretu sa dekanom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muhamedom Dželilovićem, prodekanom za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo doc. dr. Amirom Duranovićem i saradnicom na Odsjeku za germanistiku Larom Hedžić razgovaralo se o kongresu nastavnika njemačkog jezika, ali i drugim vidovima saradnje koju Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu ima sa ambasadama Njemačke i Austrije, kao i agencijama za nauku i visoko obrazovanje iz Njemačke, odnosno, Austrije.