UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Sarajevo, 18. 7. 2018. godine

 

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa uslovima konkursa za upis kandidata na I. godinu II. ciklusa studija za studijsku 2018/2019. godinu, objavljuju se preliminarne rang-liste.

Kandidati mogu uložiti prigovor na objavljene preliminarne rang liste u skladu sa uslovima konkursa, a konačne rang-liste bit će usvojene na sjednici vijeća 20. 7. 2018. godine i oglašene na oglasnim pločama.

Iz Dekanata