UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Sarajevo, 18. 7. 2018. godine

 

OBAVJEŠTENJE

Preliminarne rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa i u prvu godinu drugog ciklusa studija (Drugi prijavni rok) u studijskoj 2018/2019. godini objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija, te Konkursa za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Filozofskom fakultetu u studijskoj 2018/2019. godini.

Iz Dekanata