UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa u prvu godinu I. i II. ciklusa studija u drugom upisnom roku mogu podnijeti dokumentaciju za upis u skladu sa uslovima Konkursa, zaključno sa 27. 7. 2018. godine u Studentskoj službi Fakulteta, u periodu od 10.00 do 12.00 sati.

Iz Dekanata