Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini

Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini

Konkurs za upis u prvu godinu specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini

Konkurs za upis u prvu godinu stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini

Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Odluka Vlade Kantona Sarajevo