Slobodna mjesta za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija nakon prvog upisnog roka studijska 2019/2020. (.pdf)

 

PRIJEM DOKUMENATA – PRVI CIKLUS STUDIJA

PO KONKURSU ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI

PRIJEM DOKUMENATA

Drugi prijavni rok  za predaju dokumenata na studijskim programima koji nisu popunjeni u prvom prijavnom roku traje od 22. do 26.7.2019. godine i od 26.8. do 13.9.2019. godine.

Prijave na Konkurs se predaju u Studentsku službu od 08. do 14. sati u navedenom periodu