POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

UNIVERZITETU PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS, PARIZ, FRANCUSKA

u ljetnom semestru 2020/2021. studijske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Paris 8, moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog i drugog ciklusa (Bachelor, Master) Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta (3 mjesta x 5 mjeseci);
  • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja Odsjeka za romanistiku FF UNSA (3 mjesta, 5 radnih dana, 8 sati);
  • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu treninga Odsjeka za romanistiku i administrativno osoblje FF UNSA za trening u svrhu internacionalizacije (4 mjesta, 5 radnih dana, 8 sati).

 

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 29. 09. 2020. godine, a krajnji rok ra prijavu je 26. 10. 2020. godine. Prijavljujete se isključivo Službi za međunarodnu akademsku saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

PRILOZI:


Programi mobilnosti