POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Služba za NIR/MAS

03-13/160

Sarajevo, 22. 09. 2020.

 

Predmet:       Obavijest  o konkursima za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine

 

Poštovani,

Filozofski fakultet u komunikaciji sa Univerzitetom u Sarajevu i ostalim partnerskim visokoobrazovnim institucijama u Evropi odlučio da otvori konkurse za mobilnost u ljetnom semestru 2020/2021. godine. Radi se o fizičkoj mobilnosti koja podrazumijeva boravak na partnerskim institucijama širom Evrope u skladu sa pravilima ponašanja zbog korona virusa. Konkursi će biti raspisani u toku zimskog semestra na oficijelnog web stranici Filozofskog fakulteta, kao i na društvenim mrežama.

Budući da nije moguće odrediti buduće stanje pandemije korona virusa u Bosni i Hercegovini i svijetu, kao ni mogućnost njegovog potencijalnog ponovnog širenja, ukoliko se utvrdi da ne postoje uslovi za nesmetano obavljanje mobilnosti na partnerskoj instituciji, rezultati konkursa će biti poništeni, odnosno mobilnosti stopirane u cilje zaštite zdravstvenog stanja naših studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Potrebno je voditi računa da se troškovi oko vize, putovanja, smještaja i ostali popratni troškovi ne poduzimaju prije savjetovanja sa Službom za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

S poštovanjem,

PRODEKAN  ZA

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD  I

MEĐUNARODNU AKADEMSKU SARADNJU

                                                                     

Doc. dr. Amir Duranović

       


Programi mobilnosti