Produžen rok: do 10. 12. 2018.

BROJ STIPENDIJA:

• ljetni semestar 2018/2019 (2 x 5 mjeseci)

• zimski semestar 2019/2020 (1 x 5 mjeseci)

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na UNIVERZITETU PARIS 8, Pariz, Francuska, u ljetnom semestru 2018/2019. i zimskom semestru 2019/2020. akademske godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Paris 8 moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor, master) Filozofskog fakulteta

ROK ZA PRIJAVU: ponedeljak, 26. 11. 2018. godine (do 15 sati)

 

Detalje možete preuzeti iz priloga ispod.

Kompletan tekst konkursa

Prijavni obrazac