FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

uz podršku Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

organizirao je

INFO-SESIJU O PROGRAMU

logo erasmus plus

U utorak, 9. 1. 2018. godine u 11 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je info-sesija o značaju programa akademske mobilnosti kroz predstavljanje zvaničnih informacija i osobnih iskustava stipendista. Zbog službene spriječenosti najavljena predstavnica Rektorata Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, uputila je svoje pozdravne riječi i napomene u prezentaciji, koje je prenijela doc. dr. Ksenija Kondali, prodekanesa za naučnoistraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju Filozofskog fakulteta.

U svojoj poruci pod naslovom „Mobilnost u fokusu“, prorektorica Nikolić je navela potpunu posvećenost rukovodstva Univerziteta jačanju izvrsnosti što podrazumijeva jačanje:

  • vidljivosti i prepoznatljivosti;
  • saradnje sa svim univerzitetima (ostalim zainteresiranim), a posebno onim iz prestižnim – mogućnost prevazilaženja slabosti (dostupnost inovacija, sofisticiranih resursa i dobrih praksi);
  • zapošljivosti studenata – jačanje „soft skills“ koje traži ekonomija 21. vijeka – prilagodljivost i razumijevanje različitih kultura (načina ponašanja), interkulturološka komunikacija, rad u timu, digitalna (ICT) komunikacija i edukacija isl.

U tome smislu je podcrtala kako je MOBILNOST studenata, nastavnika i (ne)nastavnog osoblja prepoznata kao OSNOVNA AKTIVNOST koja obezbjeđuje postizanje zacrtanih ciljeva vezanih za izvrsnost i atraktivnost UNSA. Podsjećajući da je budućnost UNSA i u atraktivnosti studija koji određuje broj studenata, njihov kvalitet ali i potražnju za cjeloživotnim učenjem, prorektorica je nadalje spomenula i konkretne prednosti mobilnosti, među kojima su sljedeće:

  • Studenti i (ne)nastavno osoblje prilikom ostvaruju lični kontakt i stvaraju održive zametke akademske saradnje – projekti, jačanje doktorskih studija, moderne akademske prakse, definisanje atraktivnih područja edukacije.
  • Odnos prema studentima – borba sa nefer konkurencijom privatnih univerziteta.

Pri tome je prorektorica naglasila i utemeljenost mobilnosti u Zakonu o visokom obrazovanju koji u nizu članova snažno promovira mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja, posebno istaknuvši PRAVO studenta na prenos i priznavanje ECTS-bodova i upis u ispravu. U tome kontekstu je uputila snažnu poruku da administrativne PROCEDURE, interna akta i tumačenja MORAJU biti takva da omogućavaju propusnost i mobilnost te INDIVIDUALNI PRISTUP (tumačenje) od strane pojedinca ili organizacionih jedinica u smislu omogućavanja mobilnosti, posebno studenata, nije dobrodošao.

Potom je mr. sc. Adnan Rahimić, stručni saradnik Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, predstavio ključne aspekte prijave i realizacije mobilnosti, sa jasnim i korisnim uputama za sve potrebne korake u cilju uspješne mobilnosti.

O specifičnostima realizacije mobilnosti na Filozofskom fakultetu i ogromnom unapređenju na ovom polju govorila je prodekanesa Kondali uz pomoć konkretnih podataka i pokazatelja koje je prikupila Služba za međunarodnu saradnju Fakulteta na čelu sa Nelmom Rahmanović te time učesnicima pružila dodatne informacije i promotivni material.

Uslijedile su refleksije korisnika akademske mobilnosti iz reda studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta.

Galerija slika