Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Mobilnost studenata

 
 
 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Udruženjem za modernu historiju u Sarajevu, organizira naučnu konferenciju pod nazivom „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad", koja će biti održana u Mostaru 13. i 14. aprila 2018. godine.

ROK ZA PRIJAVU I DOSTAVU SAŽETAKA RADOVA (na bos/hrv/srp i engleskom jeziku) sa okvirnim pregledom korištene literature je 2. mart 2018. godine.

Opširnije: Naučna konferencija "Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad"

THE BALKANS IN THE EUROPEAN INTEGRATION – PAST, PRESENT, FUTURE

(University of Sofia St. Kliment Ohridski, Faculty of History)

International Conference

Sofia, 16-17 May 2018

Place: Sofia University, Conference Hall

Working Language: English

 

It is our pleasure to invite you to the International Conference THE BALKANS IN EUROPE - PAST, PRESENT, FUTURE which will be held in Sofia, Bulgaria, on 16-17 May, 2018. Arrangements for this meeting are being handled by the University of Sofia "St. Kliment Ohridski" and its Faculty of History under the auspices of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU .

Opširnije: Poziv za konferenciju na Univerzitetu u Sofiji