Konsultacije se mogu obaviti svakim radnim danom od 9 do 13 sati, kabinet broj 51.

Doc. dr. Adnan Fočo