INFORMACIJE O UPISU

U protekla dva tjedna Odsjeku za slavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pripala je čast ugostiti troje izvanrednih slavista i vrsnih predavača koji su studentima predstavili svoja istraživanja i naučne radove.

 

U utorak i srijedu, 28. i 29. 3. 2018., profesor Rostyslav Kramar sa Univerziteta u Varšavi održao je dva predavanja: Folklor GULAG-a kao fenomen ruske kulture (Politički folklor u SSSR-u tokom perioda totalitarizma i autoritatizma i njegovo mjesto u modernoj ruskoj kulturi) i Ruski mediji na prijelomu 20. i 21. stoljeća: pitanje slobode (Problemi i trendovi ruskih medija u periodu transformacije sistema). Predstavivši rijetko prikazivanu i manje poznatu stranu GULAG-a, prof. Kramar pokazao je da se ruska kultura u obliku folklora razvila unatoč vremenu totalitairzma i autoritatizma. Tijekom ovog predavanja studenti su imali priliku saznati više o piscima SSSR-a i njihovim književnim postignućima. Drugo predavanje postavilo je pitanje slobode medija i njihove uloge u državi na prijelazu sa 20. na 21. stoljeće. Prikazavši političke govore i analizirajući ih sa studentima, prof. Kramar odgovorio je na mnogobrojna pitanja, ali i ostavio prostor za samostalni rad i istraživanje ove teme.

1 2

 

Drugo predavanje održala je magistrica filoloških nauka Ingeborg Jandl sa Univerziteta u Grazu. U utorak, 3. 4. 2018., studentima je predstavila dvije teme pod naslovima: Filozofska lirika Marine Cvetajeve: tema smrti i motivi drveća i brojeva te Sinestezija zvuka kod Marine Cvetajeve i Dijale Hasanbegović. Predavanja su studente uputila u život slavne ruske pjesnikinje, a interpretacijom pjesama i analizom motiva pokazano je na koji način Marina Cvetajeva povezuje vlastiti životni put sa svojom poezijom. Važnost motiva drveća i brojeva te temu smrti Ingborg Jandl približila je davanjem niza primjera i njihovog detaljnog opisa. Prva tema dobila je nastavak drugim predavanjem na kojem se moglo vidjeti kako zvuk upotpunjuje doživljaj poezije Marine Cvetajeve. Na koncu predavanja studenti su čitali poeziju Dijale Hasanbegović i komentirali sinesteziju zvuka u njenim pjesmama u odnosu na sinesteziju zvuka u pjesmama Cvetajeve.

3

Posljednje gostujuće predavanje održala je prof. dr. Marija Aleksandrovna Rybakova u srijedu, 4. 4. 2018. godine. Ruska spisateljica sa Kalifornijskog državnog univerziteta u San Diegu govorila je na sljedeću temu: Sudbina pisca u Rusiji i Istočnoj Evropi: od romantizma do totalitarizma. Temu je predstavila čitanjem svog romana u stihovima Gnjedič (rus. Гнедич). Nikolaj Ivanovič Gnjedič bio je ruski pjesnik i prevoditelj koji je izuzetno poznat po prijevodu Homerove Ilijade na ruski jezik te je spisateljica njegov život i stvaralaštvo iskoristila kao inspiraciju za vlastito djelo. Osim toga, prof. dr. Rybakova studentima je predstavila i svoja buduća istraživanja te im pružila priliku za pitanja i razgovor.

Ovim putem zahvaljujemo gostima na predavanjima i na spremnosti za suradnju te studentima na prisustvu.

Odsjek za slavenske jezike i književnosti