U ponedjeljak, 21. 9. 2020. godine, na Međunarodni dan mira, održat će se zvanično otvorenje Centra za mirovno obrazovanje (Peace Education Hub) koji će djelovati u sklopu Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zbog epidemiološke situacije, otvorenje će se organizovati u online formi, tj. u formi webinara kojem će prisustvovati predstavnici Filozofskog fakulteta, akademski partneri Centra za mirovno obrazovanje sa Univerziteta u Sussexu, Univerziteta u Ruandi te Univerziteta Los Andes iz Kolumbije, zatim partneri Centra iz područja civilnog društva kao što su Forum ZFD (BiH) te Facing History and Ourselves (SAD) kao i mnogi drugi edukatori. U sklopu webinara dr. Sara Clarke Habibi održat će predavanje o temi Education for peace in BiH: scoping new horizons in teaching, education and research nakon čega je planirana diskusija svih učesnika.

U periodu od 22. - 25. 9. 2020. održat će se četverodnevni online seminar za članice koordinacionog tima Centra za mirovno obrazovanje te za partnere i edukatore u sklopu mreže Centra. Seminar na temu Facing History and Ourselves (FHAO): teacher practices, strategies and methodologies vodit će Karen Murphy, direktorica za međunarodnu strategiju FHAO-a, te će tom prilikom predstaviti specifičnu metodologiju ove međunarodne organizacije koja se bavi obrazovanjem i profesionalnim razvojem kroz suočavanje svih sudionika obrazovanja sa opasnostima rasizma, antisemitizma i predrasuda općenito.

Centar za mirovno obrazovanje/Peace Education Hub