UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Služba za NIR/MAS

03-13/160

Sarajevo, 22. 09. 2020.

 

Predmet:       Obavijest  o konkursima za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine

 

Poštovani,

Filozofski fakultet u komunikaciji sa Univerzitetom u Sarajevu i ostalim partnerskim visokoobrazovnim institucijama u Evropi odlučio da otvori konkurse za mobilnost u ljetnom semestru 2020/2021. godine. Radi se o fizičkoj mobilnosti koja podrazumijeva boravak na partnerskim institucijama širom Evrope u skladu sa pravilima ponašanja zbog korona virusa. Konkursi će biti raspisani u toku zimskog semestra na oficijelnog web stranici Filozofskog fakulteta, kao i na društvenim mrežama.

Budući da nije moguće odrediti buduće stanje pandemije korona virusa u Bosni i Hercegovini i svijetu, kao ni mogućnost njegovog potencijalnog ponovnog širenja, ukoliko se utvrdi da ne postoje uslovi za nesmetano obavljanje mobilnosti na partnerskoj instituciji, rezultati konkursa će biti poništeni, odnosno mobilnosti stopirane u cilje zaštite zdravstvenog stanja naših studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Potrebno je voditi računa da se troškovi oko vize, putovanja, smještaja i ostali popratni troškovi ne poduzimaju prije savjetovanja sa Službom za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

S poštovanjem,

PRODEKAN  ZA

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD  I

MEĐUNARODNU AKADEMSKU SARADNJU

                                                                     

Doc. dr. Amir Duranović